Brief dla stron internetowych
Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Strona www
Adres siedziby
Branża / specjalizacja
Główni konkurenci w branży

Cele projektu

Jakiego typu projekt chcielibyście Państwo zrealizować ?

Jaki charakter ma projekt ?

Cele projektu

Wymagania ogólne

Czy mają Państwo wstępny plan / układ architektury lub struktury projektu ?

Wymagania funkcjonalne

Proszę zaznaczyć wymagane funkcje i komponenty, jakie projekt powienien zawierać:

Wymagania projektu graficznego

Czy posiadają Państwo wstępne opracowanie graficzne dla projektu ( np. Księga Znaku, Księga Tożsamości, Corporate Identity Manual, logo firmy, używane ikony, materiały z innych kampanii / innych mediów, inne logotypy ? )

Jeśli nie posiadają Państwo Księgi Znaków lub Księgi Tożsamości to:

Czy będą Państwo zlecać fotografie dla tego projektu ?

Materiały od klienta

Pozostałe uwagi / podsumowanie